top of page

EN ANIMERAD FÖRKLARING AV HELA ESMAS VERKSAMHET

HÄR FICK SÄLJ OCH MARKNAD PÅ ESMA EN 60 SEKUNDERS ANIMERAD FILM FÖR ATT FÖRENKLA DERAS ARBETE I ATT SMIDIGARE NÅ UT TILL PROSPEKT.
 

Hur ska ESMA på bästa sätt förklara vad det innebär att vara special­ister på att optim­era och kund­­anpassa kostnads­effektiva komponent- och logistik­­lösningar för dig inom den svenska till­verknings­­industrin? Jo, genom att nyttja den fantastiska världen av animation. Vi ledde detta projekt och ansvarade för allt från koncept, manus, illustrationer till 2D- och 3D-animering. Den rullar nu på allt från hemsida, till säljpresentationer, till sociala medier och mässor. 

bottom of page