Google-bild-2_edited.jpg

En rörlig helhetslösning.

Tillsammans utforskar vi vad för innehåll ni ska nyttja och hur detta ska utformas på bästa sätt. Vi producerar det, helt för egen maskin. Vi stöttar er i publicerings- och annonseringsarbetet så mycket det behövs.

Mörkblå-våg-01.png

En enkel formula där alla delar integreras för att skapa bästa resultat.

1

Strategi- & förarbete

Allting börjar med en nulägesanalys för att förstå alltifrån målgrupp till önskad effekt. Därefter tittar vi på vad och hur det ska produceras, till kanaler och parametrar för efterarbetet.

Hur ska vi utnyttja färg och form för att förbättra siffror och sälj.

Produktion av film/foto/grafik

Vi projektleder, filmar, klipper och producerar all form av rörligt content med kunskap inom allt från klassisk videoproduktion till animation och 3D-grafik. 

 

Vi sitter tillhandahåller allt i från drönare till egen foto- och inspelningsstudio för att på ett smidigt sätt kunna ta oss an alla typer av uppdrag och effektivt kunna producera förstklassigt content.

2

3

Annonsering & efterarbete

För att det content som produceras ska få den genomslagskraft som önskas krävs att det vävs samman med optimal och anpassad annonsering. 


Vi arbetar med annonsering mot alla digitala plattformar där vi analyserar arbetet löpande och förbättrar både parametrar och innehåll för att skapa bästa möjliga resultat.

Mörkblå-våg-02.png

Vår studio

StudioBilder-2.jpg
StudioBilder-3.jpg
Exempel-studiosetup.jpg

I samma lokal där vi klipper och klistrar har vi även vår inspelningsstudio som vi använder för projekt. Med mycket utrymme, belysning och diverse olika bakgrunder kan vi skapa precis den miljö som önskas.